Dịch vụ đấu giá BĐS

Với qui trình đấu giá chuyên nghiệp, công ty PVCLAND luôn tạo cho khách hàng sự công bằng và minh bạch khi quyết định mua bán sản phẩm bất động sản thông qua sàn giao dịch của chúng tôi

Các hình thức đấu giá:

  • Trực tiếp bằng lời nói.
  • Bỏ phiếu.
  • Hình thức khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. 

Share    

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
UY TÍN
UY TÍN
PVCLAND đã và đang là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng uy tín hàng đầu của khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.
CHẤT LƯỢNG
CHẤT LƯỢNG
Trong chiến lược phát triển của Công ty, nguồn nhân lực chính là một trong những yếu tố quyết định uy tín, chất lượng và hiệu quả của các công trình.
HIỆU QUẢ
HIỆU QUẢ
PVCLAND đến với mỗi dự án bằng một tinh thần hợp tác cao độ, Chúng tôi luôn tạo mối quan hệ chặt chẽ với Chủ đầu tư, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị tư vấn.
Phương châm hoạt động