Hoàn thiện Hạng mục Bể nước tập trung cho cả 04 Block

 

 

 

(Lắp đặt bể nước Block C + Block D)

 

 

(Lắp đặt bể nước Block A + Block B)

 

 
 
 
(Hoàn thành lắp đặt thử tải đồng hồ nước đến từng căn hộ cho Block A và Block B)

 


Share    
PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
UY TÍN
UY TÍN
PVCLAND đã và đang là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng uy tín hàng đầu của khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.
CHẤT LƯỢNG
CHẤT LƯỢNG
Trong chiến lược phát triển của Công ty, nguồn nhân lực chính là một trong những yếu tố quyết định uy tín, chất lượng và hiệu quả của các công trình.
HIỆU QUẢ
HIỆU QUẢ
PVCLAND đến với mỗi dự án bằng một tinh thần hợp tác cao độ, Chúng tôi luôn tạo mối quan hệ chặt chẽ với Chủ đầu tư, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị tư vấn.
Phương châm hoạt động