Phát triển đội ngũ trí thức: Giải pháp then chốt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phát triển đội ngũ trí thức: Giải pháp then chốt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của PVN, xây dựng đội ngũ trí thức và khoa học công nghệ (KHCN) luôn là một giải pháp then chốt được quan tâm thực hiện trên mọi lĩnh vực: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác; công nghiệp khí, công nghiệp điện, hóa - chế biến dầu khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí.......

 

Tiến sĩ Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam (bên trái) nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN
 

Đặc biệt, lực lượng cán bộ KHCN dầu khí đã thực hiện những công trình khoa học có giá trị cao không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa thực tế lớn lao, làm lợi hàng nghìn tỉ đồng cho đất nước, góp phần khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên của đất nước, giúp Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững Tập đoàn.
 

Ngày nay để đáp ứng yêu cầu trong thời kỷ nguyên số về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, qua thực tiễn phát triển của ngành Dầu khí cho thấy, Nhà nước cần có cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển KHCN trong doanh nghiệp Nhà nước nhằm tận dụng tối đa tiềm năng và ưu thế của doanh nghiệp. Trong đó cần có cơ chế khuyến khích, ưu tiên các cán bộ KHCN trẻ để phát huy tối đa tiềm năng và tính tự chủ trong hoạt động KHCN của lực lượng trí thức trong doanh nghiệp. Xem xét bổ sung các cơ chế khuyến khích cán bộ KHCN sáng tạo, phát triển KHCN, đưa các khoản phụ cấp, trợ cấp, thù lao không thường xuyên trong hoạt động phát triển KHCN của người lao động như thù lao sáng kiến, phụ cấp nghiên cứu khoa học... thuộc diện thu nhập không chịu thuế.

Đến nay, PVN đã có đội ngũ trí thức hùng hậu, được đào tạo bài bản từ các trường đại học trong nước và đặc biệt là từ các trường đại học, các viện nghiên cứu hàng đầu của các nước tiên tiến trên thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Na Uy, Hà Lan...

(Trích tin từ  PVN Internet)

 


Share    

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
UY TÍN
UY TÍN
PVCLAND đã và đang là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng uy tín hàng đầu của khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.
CHẤT LƯỢNG
CHẤT LƯỢNG
Trong chiến lược phát triển của Công ty, nguồn nhân lực chính là một trong những yếu tố quyết định uy tín, chất lượng và hiệu quả của các công trình.
HIỆU QUẢ
HIỆU QUẢ
PVCLAND đến với mỗi dự án bằng một tinh thần hợp tác cao độ, Chúng tôi luôn tạo mối quan hệ chặt chẽ với Chủ đầu tư, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị tư vấn.
Phương châm hoạt động